Workshop reiseutvikling i Nord-Troms 28.august! 

Skiloper%20julekort%20Orjan%20Bertelsen%20-%20Kopi

Nord-Troms Studiesenter (NTSS) inviterer i samarbeid med Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) og Innovasjon Norge til et arbeidsseminar med fokus på framtidig reiselivsutvikling for regionen.


Bakgrunnen er en større spørreundersøkelse til bedrifter innenfor reiseliv i Nord-Troms som er gjennomført av NTSS og NUNT i juni/juli. Vi vil presentere funn fra undersøkelsen og inviterer til en drøfting av resultatene. Samarbeid og kompetanse vil være to av temaene. Skal man samarbeide - hvorfor, om hva, og med hvem? Hva oppleves som nyttig og nødvendig? Hva trengs av kompetanse, rammebetingelser og egen innsats?
 
Foreløpig program for dagen
10.00 Velkommen v/ Lisbeth Holm, NTSS
Innledning v /Børge Hemmingsen, Innovasjon Norge Troms
10.30 Presentasjon av funn fra undersøkelsen reiseliv i Nord-Troms
v/ Beate Brostrøm, prosjektleder NTSS
11.45 Lunsj
12.15 Erfaringsutveksling v/ Lena-Elise Trulssen, reiselivssjef Destinasjon Senja
13.00 Workshop
14.00 Kaffe
14.15 Drøftinger
Oppsummeringer v/innledere og arrangører
15.00 Vel hjem
(ferge kl. 15.10)
 
Lokale
Kulturhuset, Olderdalen
 
Påmelding til Nord-Troms Studiesenter: Post@ntss.no eller tlf.970 39 938 (Lisbeth Holm) innen 23.august for bestilling av lunsj! Ingen deltakeravgift
 
 

SAMARBEIDSPARTNERE