Vurderer du å søke lærerutdanning, men trenger forbedret karakter i matte?

larerutd_alta_web

UiT lyser ut et eksamensrettet kurs basert på læreplanmålene i matematikk 1P (MAT-1011) og 2P (MAT-1015) rettet inn mot privatisteksamen i matematikk 1P/2P.

Målgruppe

Søkere til grunnskolelærerutdanning ved UiT.

Undervisning

Alta videregående skole på ettermiddag/kveldstid, undervisningen streames. Du må disponere egen PC med kamera og headset som kan brukes i undervisningen.
 

Tidsrom

16. januar til 16. mai 2019 etter nærmere oppsatt plan.

Praktisk info

Begrenset antall kursplasser. Søkere fra Finnmark og Nord-Troms prioriteres.
Nord-Troms Studiesenter vil såfremt det er mulig tilrettelegge for at samlinger kan følges fra Halti eller ditt lokale studiebibliotek. 
NB: Karakterutskrift fra videregående skole må legges ved søknaden. 
Oppstart: 16. januar 2019
Søknadsfrist 10.janaur 2019

Vi oppdaterer siden når vi får mer informasjon. Eventuelle spørsmål om undervisning rettes til UiT.

 

Original Utlysning - UiT

SAMARBEIDSPARTNERE