Vår Kollega Jan Fjære går over i ny stilling

Jan nettside

1.november går vår dyktige kollega Jan F. Fjære over i ny stilling som næringskonsulent for Nordreisa kommune. 

Jan har siden januar 2015 vært ansatt ved Nord-Troms Studiesenter som en del av prosjektet Kompetanseløft for Nord-Troms, med fokus på næring. 
I løpet av denne tiden har Jan blandt annet jobbet frem flere kursrekker for både offentlig og privat næringsliv. 

Alle i Nord-Troms Regionråd og dets avdelinger ønsker Jan lykke til på veien videre, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid om kommende kursrekker!

SAMARBEIDSPARTNERE