UiT tilbyr samlingsbasert årsstudie i naturbasert reiseliv og entreprenørskap

UiT stor ramme

Du kan søke på høstens emner innen 1.juni

Som del av årsstudiet i naturbasert reiseliv og entreprenørskap kan du nå søke på ett eller flere av høstemnene.

REI-1001 Naturbasert reiseliv
REI-1102 Innovasjon og entreprenørskap i reiselivet
REI-1103 Besøksforvaltning i reiselivet

Vi kommer med mer info om antall samlinger per semester etc når dette foreligger. 

SAMARBEIDSPARTNERE