Sykepleierutdanning - informasjon etter møter i Kåfjord og Nordreisa

SYKPL

Her finner du presentasjonene og informasjonen som kom frem under infomøtene 6. og 11. september. 

SAMARBEIDSPARTNERE