Studiesentrene må anerkjennes

Studiesentrene%20FiN%2025_11_14
Finansiering av studiesentrene har vært en del av debatten i Statsbudsjettet 2015.
 
Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied er klar i sin kommentar til det som har skjedd; Studiesentrene er viktig og bør være en del av framtidig strukturdebatt om høyere utdanning.
 
Vi er kunne ikke vært mer enig !!

SAMARBEIDSPARTNERE