no pic
/idr-1212-svoemming-ballspill-og-vinteraktiviteter.6211241-385253.html
 no pic
/idr-1222-trenings-og-bevegelseslaere-med-basistrening.6211203-385253.html
 no pic
/idr-0110-examen-facultatum.6211197-385253.html
MasterSos_arbeid-i-Alta
/sosialt-arbeid-master.6187846-385253.html

Sosialt arbeid - master

Masterstudiet i sosialt arbeid skal gjennom fremtidsrettet kompetanseheving kvalifisere kandidater til å utøve sosialt arbeid i et komplekst praksisfe...
basket
/idrett-aarsstudium.6180003-385253.html

Idrett årsstudium

Ønsker du en yrkesvei rettet mot idrett, trening og helse? Da kan årsstudium i idrett være første skritt på veien mot en spennende karriere. Ett årstu...
larerutd_alta_web
/grunnskolelaerer-utdanning-for-1-7-trinn.6091536-385253.html

Grunnskolelærer- utdanning for 1.-7.trinn

Norsk skole trenger dyktige og inspirerende lærere som kan være med å utvikle skolen. Grunnlaget for all læring skjer de første årene på skolen. Vi ut...
image002
/grunnskolelaererutdanning-for-5-10-trinn.6091537-385253.html

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn

Se mot nord! Ved UiT, campus Alta har du mulighet til å utdanne deg til lærer ved landets ledende lærerutdanning.I et innovativt fylke med nordområde...
UiT stor ramme
/bedriftsokonomi-nettbasert-arsstudium.6087443-385253.html
Rus%20og%20psykisk%20helse%20II%20002
/arsenhet-i-ledelse.6087504-385253.html

SAMARBEIDSPARTNERE