Vinter
/bed-1002-grunnleggende-regnskap-og-analyse.6291237-385253.html

BED-1002 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP OG ANALYSE

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
 no pic
/bed-2003-foretaksstrategi.6291236-385253.html

BED-2003 Foretaksstrategi

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
 no pic
/bed-2019-driftsregnskap-og-budsjettering.6291235-385253.html

BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
 no pic
/bed-2034-organisasjons-psykologi.6291231-385253.html

BED-2034 Organisasjons psykologi

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
 no pic
/bed-2043nett-ledelse-av-prosjekt.6291230-385253.html

BED-2043NETT Ledelse av prosjekt

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
 no pic
/bed-2048nett-kontraktsrett.6291227-385253.html

BED-2048NETT Kontraktsrett

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
UiT stor ramme
/bedriftsoekonomi-nettbasert-aarsstudium-soeknadsfrist-utgaatt.6291242-385253.html

BEDRIFTSØKONOMI, NETTBASERT ÅRSSTUDIUM - søknadsfrist utgått

Nettbasert årsstudium i bedriftsøkonomi gir en innføring i fagene organisasjon, markedsføring, strategi, bedriftsøkonomi og regnskap. Studiet passer b...
UiT stor ramme
/prosjektledelse-soeknadsfrist-utgaatt.6291241-385253.html

PROSJEKTLEDELSE - søknadsfrist utgått

Ønsker du deg formell prosjektkompetanse? Arbeider du allerede med prosjekter eller ønsker du å lære om prosjektarbeid? Studiet deg gir deg redskapene...
 no pic
/ledelse-nettbasert-aarsstudium-soeknadsfrist-utgaatt.6291240-385253.html

Ledelse, nettbasert - årsstudium - søknadsfrist utgått

Vil du bli en god leder? Er du kanskje allerede en leder, men mangler den formelle kompetansen innen økonomi og administrasjon? Årsstudium i ledelse v...

SAMARBEIDSPARTNERE