no pic
/rei-1103-besoeksforvaltning-i-reiselivet.6310971-385253.html
 no pic
/rei-1102-innovasjon-og-entreprenoerskap-i-reiselivet.6310965-385253.html
 no pic
/rei-1101-naturbasert-reiseliv.6310951-385253.html
UiT stor ramme
/bed-2042-prosjektstyring.6310694-385253.html
basket
/idrett-aarsstudium.6291255-385253.html

Idrett årsstudium

Ønsker du en yrkesvei rettet mot idrett, trening og helse? Da kan årsstudium i idrett være første skritt på veien mot en spennende karriere. Ett årstu...
UiT stor ramme
/bedriftsoekonomi-nettbasert-aarsstudium.6291242-385253.html

BEDRIFTSØKONOMI, NETTBASERT ÅRSSTUDIUM

Nettbasert årsstudium i bedriftsøkonomi gir en innføring i fagene organisasjon, markedsføring, strategi, bedriftsøkonomi og regnskap. Studiet passer b...
UiT stor ramme
/prosjektledelse.6291241-385253.html

PROSJEKTLEDELSE

Ønsker du deg formell prosjektkompetanse? Arbeider du allerede med prosjekter eller ønsker du å lære om prosjektarbeid? Studiet deg gir deg redskapene...
 no pic
/ledelse-nettbasert-aarsstudium.6291240-385253.html

Ledelse, nettbasert - årsstudium

Vil du bli en god leder? Er du kanskje allerede en leder, men mangler den formelle kompetansen innen økonomi og administrasjon? Årsstudium i ledelse v...
UiT stor ramme
/bed-1004-markedsfoering.6291247-385253.html

SAMARBEIDSPARTNERE