STORMØTE PÅ STORSLETT FREDAG 31.01.2014

31012014799%20-%20redigert

Fredag 31.januar var det «stormøte» på Storslett, hvor Nord-Troms Regionråd møtte det nye rektoratet for Universitetet i Tromsø, den nye fylkesråden for utdanning Roar Sollied, rådmenn og ordførere fra de 6 Nord-Troms kommunene, representant for videregående skole og næringslivet. 


Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet og Nord-Troms Regionråd har inngått en hovedavtale om samarbeid der målet er å utvikle et faglig og strategisk samarbeid som bidrar til gjensidig vekst og utvikling. Og det var dette som var tema for møtet, å finne ut hvordan man kunne samarbeid, og konkretisere hva man skulle samarbeide om.
 
Møtet begynte på Halti, hvor Regionrådsleder ønsket velkommen, og det ble gjort en presentasjon av Nord-Troms Regionråd, Nord-Troms Studiesenter, Studiebiblioteket og Halti. Etter presentasjonene og omvisningen flyttet vi oss til Bios hvor møtet skulle finne sted.
 
Første halvdel av møtet hadde utgangspunkt i presentasjoner av ståsted i forhold til utviklings – og kompetansestrategier for region Nord-Troms.
Andre halvdel ble brukt til en bolk om konkretiseringer av regionale behov og fremtidige strukturer for samhandling jfr avtale mellom Universitetet og regionrådet.
 
Møtet ble avsluttet med drøfting i gruppe, og det ble gjort en oppsummering av møtet av Gunnar Grepperud, leder av styringsgruppa for Nord-Troms Studiesenter.
 

SAMARBEIDSPARTNERE