Stipendordninger for lærerstudenter - kvensk og samisk

larerutd_alta_web

Litt info om stipendordninger studenter som tar språkene kvensk og samisk kan søke på.

Lånekassen

Via lånekassen kan alle som har fullført en lærerutdanning med 60 studiepoeng kvensk eller samisk søke om sletting av gjeld inntil 50 000 kroner.
Les mer her.
Relevant er denne setningen
Ordningen gjelder deg som fullfører 60 studiepoeng eller mer i samisk eller kvensk språk som del av følgende utdanninger: grunnskolelærerutdanning.

Sametinget

Via sametinget kan de som har samisk språk som del av utdannignen søke om stipend, med beløp avhenging av antall studiepoeng per semester. 
Merk at via sametingets stipend kommer det noen krav som må oppfylles før du kan søke stipend.
Hvem kan søkeStudenter ved høgskoler og universitet i Norge som er folkeregistrert i Norge, og som kan dokumentere avlagt eksamen eller standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå
Les mer her.

NB: Søknadsfrist 1.oktober!

SAMARBEIDSPARTNERE