Spennende prosjektstilling - utviklingsprogram næring Søknadsfrist 7.desember

Kompetanseloft%20logo
 
Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms Studiesenter er i gang med et utviklingsprogram med tre delprogrammer, der næring er ett av disse. Hovedmålet for satsingen er å styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft. 

Næringsprogrammet skal identifisere behov og gjennomføre tiltak for rekruttering og kompetanseheving slik at Nord-Troms kan ta del i veksten i landsdelen. Dette skal gjøres i nært samarbeid med næringslivet basert på klynger og nettverk på tvers av kommunegrensene.

Hvis du synes dette er interessant, er du kanskje den rette personen til å gå inn i prosjektet. Stillingen er 100 % for 2 år, med mulighet for forlengelse.

Hovedoppgaver
·         Prosjektstyring iht. prosjektplanen
·         Kartlegging og strategisk analyse
·         Gjennomføring av tiltak
·         Nettverks- og arenabygging
·         Rapportering
Kvalifikasjoner
·         Relevant høyere utdanning
·         Prosjekterfaring
·         Erfaring fra nærings- og kompetansearbeid
·         Kjennskap til regionen
Personen vi søker bør
·         være god til å jobbe i team
·         kunne jobbe prosessorientert og selvstendig
·         være resultatorientert

Stillingen vil medføre en del reising i hele Nord-Troms. Egen bil må disponeres. Kontorstedet vil være i det nye tverrfaglige Halti-miljøet på Storslett. Lønn etter avtale.

Tiltredelse snarest.

Spørsmål om stillingen rettes til Lisbeth Holm 970 39 938 eller Berit Fjellberg 975 67 366.

Søknad sendes innen 7. desember 2014 til lisbeth.holm@halti.no

SAMARBEIDSPARTNERE