registrering og kontakt

du blir registrert både ved den høgskolen/universitetet som har faglig ansvar for studiet og ved Nord-Troms Studiesenter.

Hvorfor?
Fordi de to institusjoner samarbeider når det gjelder administrativt og faglig ansvar.
 
Alle studier som Nord-Troms Studiesenter har, gjennomføres i samarbeid med en høgskole eller et universitet. Som student ved Nord Troms Studiesenter må du registrere deg ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen og følge deres studiereglement. Studenten blir vanligvis registrert i Studentsamskipnaden og må betale semesteravgift i eksamenssemesteret. Enkelte studier kan kreve at student signerer kontrakt med Studiesenteret. Dette vil hovedsaklig gjelde tilpassede studier hvor det er kostnader ved for eksempel lokal lærer i Nord-Troms, eller annen tilpasning. 
 
 
Høgskolen eller universitetet har det faglige ansvaret
  • Gjør opptak på bakgrunn av søknad ved å vurdere generell eller realkompetanse i forhold til gjeldende bestemmelser
  • Har det faglige ansvaret for godkjent studieplan og at denne følges ved gjennomføringen av studiet. De godkjenner faglærere, sensorer og har ansvar for eksamen.
  • Eksamenskanditatnummer utstedes av utdanningsinstitusjonen og eksamen gjennomføres i henhold til de krav som er satt for det enkelte studium. Eksamensform bestemmes også for hvert enkelt studium.
 
Nord-Troms Studiesenter har det administrative ansvaret
  • Vi er studentenes studiekontakt i nærmiljøet og tilrettelegger for studier lokalt
  • Vi annonserer studier og rekrutterer studenter
  • Vi legger til rette for undervisningen med tilfredsstillende studielokaler, undervisningsutstyr og materiell for undervisningen
  • Vi følger opp og tilrettelegger for studentene gjennom studiebibliotekene og annen kontakt 
  • Vi sørger for praktisk informasjon til studenter, forberedelser
  • Vi avvikler lokale eksamener i samarbeid med studieinstitusjonen 


Nord-Troms Studiesenter får tilsendt en oversikt over studenter fra Universitet og høgskoler etter at frist for å melde seg opp til eksamen er utgått. 
For at vi raskere skal få en oversikt over Nord-Troms studentene ber vi deg om å fylle ut skjema under, da får vi de opplysninger vi trenger så tidlig som mulig. 

[FORM HAS BEEN REMOVED]

SAMARBEIDSPARTNERE