Pressemelding fra Nord-Troms Regionråd

Mastergradsstipend til Kristin Mellem

Kristin Mellem fra Tromsø/Storfjord har mottatt stipend fra Nord-Troms for å skrive sin masteroppgave om kvensk/finsk salmesang.

Kristin M.jpg
Foto: Eili Bråstad Johannessen

Det er fjerde gang Nord-Troms deler ut stipend til studenter som skriver masteroppgaver. Åtte utviklingsaktører i Nord-Troms etablerte tidlig høsten 2016 et samarbeid om slikt stipend. Ordningen har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen. Studentene kan søke stipend på inntil kr 40 000 hver. Det ble ikke lagt føringer for temavalg, men skissert noen mulige tema.

Kristin Mellem er tildelt kr 30.000. Hun tar master i pedagogikk med kunstfaglig del ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk og Musikkonservatoriet. Kristins tittel på masteroppgaven er «Siis nouse, henkeni: Stig opp, min ånd. Læstadiansk salmesang som port mot en kvensk kulturforståelse».

Salmesangen var tidligere en viktig del av hverdagen for folk flest i Nord-Troms. Sangen bygde fellesskap, ga trygghet og mestring i kvenske, samiske så vel som norske hjem. Kristin ønsker å belyse det kunnskaps- og kulturtap befolkningen opplevde da salmesangen stilnet. Dette er en masteroppgave som undersøker den kvenske/finskspråklige, læstadianske salmesangen i Nord-Troms. Det vil også være en musikkfaglig analyse og kunstnerisk tilnærming/bearbeiding av tema.

Det blir lagt til rette for nye muligheter for å søke slikt stipend til våren, søknadsfrist 1. juni 2019. Stipendstyret håper aktuelle studenter kan tenke seg å skrive masteroppgave om noe Nord-Troms har bruk for i framtida. 

SAMARBEIDSPARTNERE