Oppstartsamling i Alta for nettbaserte emner

semesterstart faddere

22.-23. august kan du delta på oppstartsamling for Årsenhet i ledelse, Årsenhet i bedriftsøkonomi og Prosjektledelse, og alle emner under disse studiene. 

Korrekt program med tidspunkt etc publiseres på Fronter/Canvas for alle studenter, men programmet blir i hovedsak delt opp slik:

22.august

Del 1: introduksjon
Informasjon om studiet, grupper, arbeidskrav etc. Her vil de forskjellige studiene ha egne introduksjoner.

Del 2: Generell informasjon
Felles for alle. presentasjon av adminstrasjonen og administrative systemer, IT-system, studentweb, registrering, semesteravgift, eksamen m.m.

Del 3: Forelesninger
de første forelesningene starter

Dagen avsluttes som regel med et sosialt arrangement. 

23.august

Forelesninger hele dagen. Det anbefales å delta på oppstartssamlingen hvis man har mulighet, da det er lettere å finne samarbeidspartnere og diskutere mulige prosjekter. 

 

SAMARBEIDSPARTNERE