Nytt kurs i februar - førstehjelp ved selvmordsfare

Nord-Troms Studiesenter arrangerer på oppdrag fra RUST - regional Ungdomssatsing i Troms, et kurs fra VIVAT selvmordsforebygging. 
 
Vi har alle et ansvar for å hjelpe når kriser rammer medmennesker. Førstehjelp ved selvmords­fare kan sammenlignes med akutt hjelp, for eksempel ved trafikkulykker. Det er en måte å redde liv på. Det er viktig at den som først kommer i kontakt med en person i selvmordsfare kan hjelpe

.


Innhold
Kurset inneholder forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Kunnskap og holdninger vektlegges sammen med innlæring av ferdigheter. Ressurser i lokalmiljøet, samt samhandling mellom ulike etater og fagmiljøer, behandles også.
 
Hva får du ut av kurset?
• Bli mer lydhør overfor personer i selvmordsfare
• Stille direkte spørsmål om selvmordstanker
• Hjelpe personer i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
• Gjøre en vurdering av selvmordsfaren
• Lage og iverksette en plan, hvor målet er å berge liv
• Bruke lokale ressurser i krisehjelp
 
Praktisk informasjon:
Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare et er intensivt, tverrfaglig kurs over to dager. Kurset er i utgangspunktet et tilbud til ungdomsarbeidere og ansatte ved ungdomsklubber i Nord-Troms, men har noen åpne plasser til andre deltakere.
Tid: 17.-18.februar, klokken 08.30-1600 begge dagene.
Sted: Nordreisa Asvo, 9151 Storslett. Vi bruker 2.etasje.
Pris: gratis for ungdomsarbeidere i Nord-Troms kommunene (inntil 3 per kommune), eksterne deltakere må betale kursavgift på kr 1000,-
Merk – det vil bli gratis overnatting i Nordreisa for ungdomsarbeidere fra Nord-Troms kommunene.
 
Påmeldingsfrist: påmelding innen 3.februar
NB: Bindende påmelding
 
For mer informasjon og for påmelding klikk her, eller ta kontakt på epost medarbeider@ntss.no eller telefon 77 77 05 62 (Daniel Johnsen)
 

SAMARBEIDSPARTNERE