Nord-Troms Studiesenter har fått ny medarbeider!

NTSS%20Jan%20-%20redigert

Vi har ansatt Jan Fjære til å ivareta utviklingsprogram næring som er en del av «Kompetanseløft i Nord-Troms». 


Hovedmålet for satsingen er å styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholdekompetent arbeidskraft i regionen. Næringsprogrammet skal identifisere behov og gjennomføre tiltak for rekruttering og kompetanseheving slik at Nord-Troms kan ta del i veksten i landsdelen.

Noen av arbeidsoppgavene som Jan skal ta seg av er blant annet kartlegging og strategisk analyse, prosjektstyring i henhold til prosjektplan, nettverks- og arenabygging,  samt å gjennomføre ulike tiltak.

Vi ønsker Jan F. Fjære velkommen som en del av Nord-Troms Studiesenter. 

SAMARBEIDSPARTNERE