Nord-Troms Studiesenter er blitt med i Klimavennlig kompetanse

KK-logo4

Klikk for mer informasjon om hva dette vil bety for deg som kursdeltaker eller student.

Hva er klimavennlig kompetanse?

Klimavennlig kompetanse er et nasjonalt nettverk av utdanningssentre som tilbyr kompetanseheving «der du bor». Som medlem i nettverket kan vi gi  tilgang til kurs og annen kompetanseheving som kan tilbys lokalt, via videokonferanse, «blended learning» eller lignende. Hvert enkelt medlem i nettverket kan jobbe frem kurstilbud som kan tilbys til alle andre medlemmer, som betyr at Nord-Troms Studiesenter i fremtiden kan tilby kurs arrangert av for eksempel andre studiesentre i Norge. 

Hva betyr dette for våre kursdeltakere?

Medlemskapet i klimavennlig kompetanse vil ikke påvirke våre vanlige kurstilbud, men det vil føre til at vi kan tilby flere digitale eller desentraliserte kurs. 
I første omgang vil de fleste av kurstilbudene via KK kunne sees fra din egen pc der du ønsker. Etterhvert er planen at det skal tilbys kurs hvor deltakerne kan samles feks på sine studiebibliotek eller lignende. 

Vil dette ha innvirkning på studietilbud?

Alle våre studietilbud kommer til å arrangeres som vanlig. 

Hva betyr dette for studiesenteret?

I første omgang vil dette føre til at vi kan tilby kurs oftere enn i dag, og at noen av kurstilbudene som kommer fremover ikke har fysiske samlinger i Nord-Troms, men er nettbaserte.

Vi har allerede to nettbaserte kurs tilgjengelig:
Brannvern på campingplasser
Brannforebyggende kurs / brannvernslederkurs

SAMARBEIDSPARTNERE