Mastergrader for ny kunnskap i Nord-Troms

Tekst: Magne Kveseth/UiT

Naturvern, turistfiske, digitaliserte museer og geologi var tema for mastergradsavhandlinger som ble presentert i Nordreisa forleden. Alle UiT-studentene hadde fått stipend fra Nord-Troms.

Åtte ulike utviklingsaktører gikk i 2016 sammen om å etablere et stipend til studenter som skriver masteroppgaver med relevans og tema for en av de seks kommunene, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.

IMG_20200922_195037.jpg
VARIERT: Disse tre studentene som la frem sine oppgaver innenfor naturvern, fisketurisme og digitalisering. Synøve Jahr, Ane Lindskog og Eman Udaya. Jørgen N. Berg var forhindret fra å delta, men hadde digital presentasjon. Foto: Daniel Vollstad Johnsen/Nord-Troms Studiesenter

Stimulerer kunnskap

Stipendet som mastergradsstudenter kan søke på, er på inntil 40 000 kroner. Fire mastergradsstudenter som har arbeidet med tema fra Nord-Troms, presenterte i går sine resultater. Stipendordningen har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen, forklarer leder for Studiesenteret i Nord-Troms, Kristin Vatnelid Johansen.

Det var Studiesenteret som arrangerte presentasjonen, der til sammen 20 mennesker var til stede for å høre mer om resultatene som mastergradsstudentene hadde kommet til. Alle de fire fikk i følge Kristin Vatnelid Johansen gode karakterer på sine avhandlinger, en fikk A og tre fikk B. 

Spennende temaer

Dette er studentene og temaene som ble presentert:

 • Ane Marie Lindskog: Mot et lokalt forankret naturvern – En studie av utviklingen i Lyngsalpan verneområdestyre under ny forvaltningsmodell 
 • Jørgen Nicolai Berg: Engineering geology of the Jettan rockslide, Kåfjorden 
 • Synøve Jahr: Nettverksdannelse for forvaltningsendring av turistfiske. Nettverksdannelse for samstyring av en kompleks næring i vekst
 • Eman Udaya: From ‘gaze’ to engage: Exploring Digital Technology Usage in North Norwegian Museum Narratives in relation to Tourism Experiences and Imaginaries   

Jørgen N. Berg ble forhindret fra å delta, men hadde sendt en presentasjon som ble vist under arrangementet. Vatnelid Johansen forteller at presentasjonene ble godt mottatt og publikum var meget fornøyde og deltok aktivt med spørsmål etter hvert framlegg.

Flere får muligheten

På regionrådets hjemmeside hvor man kan søke det særskilte stipendet er det listet opp mulige oppgavetema med Nord-Troms-relevans som kan gi grunnlag for en søknad.

 • Nord-Troms Regionråd sin ungdomssatsing siden 1998 og fram til i dag. Hva er resultatet av satsingen?
 • Natur, friluftsliv, forvaltning, geografi, reiseliv, mv.
 • Kultur – historie. Oppgave som skaffer til veie ny kunnskap om regionens historie og forhistorie
 • Rekruttering. Hvordan skal det offentlige og bedrifter jobbe for å rekruttere ønsket arbeidskraft til Nord-Troms?
 • Arbeidsplasser: Hvordan kan vi legge til rette for/skape nye arbeidsplasser i Nord-Troms?
 • Fornorskingsprosessen i Nord-Troms 
 • Sykestuemodellen, et samarbeid mellom de fire nordligste kommunene i Troms. Det er ønskelig å få gjort en samfunnsøkonomisk analyse.
 • Hvem er den typiske gründer i Nord-Troms?

Søknadsfrist for stipend er 15.oktober

original artikkel uit.no

SAMARBEIDSPARTNERE