Lokal samling for lærerstudenter - nettbasert

UiT stor ramme

Lokal samling uke 17 (20-24.april) blir nettbasert istedenfor, dvs at alle studenter kobler på forelesning hjemmefra. Mer info kommer fra UiT. 

SAMARBEIDSPARTNERE