Lørdagsuniversitet 21.september med festivalforsker kari Jæger

Hvilken betydning kan arrangementer ha for lokalsamfunn og turismeutvikling?

Lørdagsuniversitet 21.september.png

SAMARBEIDSPARTNERE