Leverandørutvikling for havnæringene - samlingsbasert i Tromsø

UiT stor ramme

Vi videreformidler informasjon fra UiT om et nytt samlingsbasert studietilbud - klikk for mer info. 

Er du leverandør til havnæring(er)? Jobber du i havnæring?

UiT Norges arktiske universitet har utviklet et helt nytt og skreddersydd videreutdanningstilbud innen innovasjon og ledelse for havnæringene og deres leverandører. Kurset er laget på oppdrag fra Leverandørutvikling Havteknologi (LU Havtek), et program finansiert av Aker BP, Equinor og Innovasjon Norge som rettes mot havbruk, fiskeri, maritim sektor og petroleum.

Målet er å gi deltakerne konkret innføring i hvordan drive utviklingsprosjekter og styrke verdiskapingen i egen bedrift. Kurset skal bidra til en mer vekstkraftig nordnorsk leverandørindustri til havnæringene.

Innhold: innovasjon, ulike konkurransestrategier, utviklingstrender i teknologi og markeder.  

Kursdeltakerne vil jobbe med egne bedriftsrelaterte utviklingsprosjekter, og dele erfaringer med ledende leverandører og kundebedrifter i havnæringene. Kurset vil også inneholde temaer som kontrakthåndtering og offentlige virkemiddelordninger.

Studiet er gratis (betaler kun studieavgift) og går over fire samlinger av to dagers varighet. Det starter med en samling i Tromsø i februar og avsluttes med en samling i Tromsø i august med påfølgende eksamen eller kursbevis om man ikke tar eksamen.

Søknadsfrist: 1.februar

Mer informasjon om studiet og søknadsskjema

SAMARBEIDSPARTNERE