Leverandørutvikling for havnæringene (15sp)

Vi videreformidler informasjon fra UiT om et samlingsbasert studietilbud i Tromsø rettet mot ansatte i nordnorske leverandørbedrifter til havnæringene. 

Tilbudet er spesielt tilrettelagt for for personer involvert i innovasjon og utvikling i bedriften, særlig knyttet til teknologi, marked, organisasjon og ledelse. Det er forventet at deltakerne på studiet skal jobbe med egen bedrift som case for å avdekke potensiale for innovasjon, bruk av ny teknologi og utvidelse av markedsposisjon. 

Arrangør: Universitetet i Tromsø (UiT) på oppdrag fra Leverandørutvikling Havteknologi (LU Havtek).
LU Havtek er finansiert av Equinor og Innovasjon Norge.

Varighet: Fire samlinger høsten 2020 hvorav 2 kjøres digitalt og 2 med fysisk tilstedeværelse. Der tas
forbehold om restriksjoner i relasjon til Covid-19. Ved behov vil kurset arrangeres heldigitalt.

Oppstart: 18.–19. august 2020. Søknadsfrist: 1. august 2020. Begrenset antall plasser.

Opptakskrav: Realkompetanse eller generell studiekompetanse. Bestått eksamen vil gi 15 studiepoeng.
Kursbevis utdeles uavhengig av avlagt eksamen.

Kostnad: Kurset er gratis, men man må selv dekke kostnader for reise og opphold, samt semesteravgift
hos Universitetet i Tromsø (kr. 625,-). 

For spørsmål og informasjon om studiet samt link til søknad:
Ingrid Hovda Lien, UiT: ingrid.hovda.lien@uit.no tlf. 480 06 311
Ann Cecilie Ursin Hilling, LU Havtek: acuh@kpb.no tlf. 901 33 729

Last ned informasjonsplakat (pdf)

SAMARBEIDSPARTNERE