Leder for NTSS Kristin Vatnelid Johansen og Prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen går over i nye stillinger

Presentasjon Kristin

Fredag 30/10 ble det arrangert felles avslutning på Halti for både Kristin og Gunbjørg.

Kristin gikk over til stilling som kommunalsjef for oppvekst i Kåfjord kommune 2. november, og Gunbjørg begynte i ny stilling som forretningsutvikler hos Halti Næringshage fra 2. november, men skal fortsette i 50 % stilling i NTRR ut året, for å ivareta Campus Nord-Troms satsingen i Drivkraft  prosjektet.

NTRR og dets avdelinger ønsker begge to lykke til med det de foretar seg videre. 

Blomster Margrethe
Fyr i peisen
Tale og blomster
Tale Hilde N
Tale Margrethe
Blomster Gunbjørg
Blomster Kristin

SAMARBEIDSPARTNERE