Kurs i offentlige anskaffelser

blue-water-calm-h2o-734973

For kommunalt ansatte

10.oktober arrangerer Nord-Troms Studiesenter i samarbeid med WSP Norge AS kurs om offentlige anskaffelser. 
I løpet av dagen vil du få gjennomgang av forskrifter og gode råd for ditt arbeid med offentlige anskaffelser. 

Innhold

I løpet av dagen gjennomgås følgende temaer:

 • Oversikt over regelverket
 • Grunnleggende prinsipper
 • Protokollføring
 • Kunngjøring
 • Gjennomføring av ulike anskaffelsesprosedyrer
 • Konkurransegrunnlag
 • Avvisning
 • Evaluering av leverandør og tilbud
 • Behandling av klager
 • Behandling av innsynsbegjæringer 

Om foreleser

Kursleder er prosjektleder / advokat Kari-Elisabeth Skotnes, som har følgende juridiske kvalifikasjoner:

 • Offentlige anskaffelser (strategi, utarbeidelse konkurransegrunnlag og avtalevilkår, evaluering og behandling av tilbud, klagebehandling, innsynsbegjæringer, kurs og undervisning)
 • Avtalerett (forhandling, avtaleutforming, konflikthånderting)
 • Eiendomsjus (husleie, tomtefeste, kjøp/salg, servitutter, hevd, tingsrett, tinglysning mv.)
 • Entrepriserett
 • Plan- og bygningsrett
 • Miljørett (forurensningsloven og naturmangfoldloven)
 • Forvaltningsrett og offentleglova

Praktisk info

Tid: 10.oktober 2019 klokken 08:15 - 14:45
Sted: Olderdalen Kultursenter i Kåfjord kommune. 
Pris: 2550,- per deltaker. Lunsj og servering inngår i deltakeravgift. 
Påmeldingsfrist: 25.september 2019
NB: Bindende påmelding. Kurset kjøres med forutsetning om et minimum antall deltakere. 

Påmelding

Påmelding lukket. 

SAMARBEIDSPARTNERE