Kompetansepåfyll for bedrifter innenfor bygge- og anleggsnæringen

Torsdag 29.november inviterer Nord-Troms Studiesenter og Halti Næringhage til kursdag for bygg- og anleggsbransen i Sørkjosen, På Taket Kafé. 

Temaer:

Del 1:    Jonny Bless, ny interkommunal innkjøpssjef for Nord-Troms kommunene
introduserer dette kompetansetilbudet, som planlegges videreført
med fordypningstemaer som bedriftene etterspør.
Dette kursopplegget legger vekt på at temaene som tas opp skal ha stor praktisk nytteverdi for de bedriftene som deltar.

 

Del 2:    Hvordan forstå de mest brukte kontraktstandardene, og hvordan forholde seg til dem.
(ca. 3 timer)
Vi vurderer særlig kontraktbestemmelsene i NS 8407 (totalentrepriser) og NS 8406 (utførelse av mindre og oppstykkede oppdrag), men også andre kontraktsformer vil bli behandlet dersom deltakerne melder inn ønske om dette.
Innleder er advokat Eirik Birkelund i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) i Tromsø. Eirik er spesialist innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen, og har erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner for en rekke arrangører av kurs som tilbys bygge- og anleggsnæringen.

                Lunsj

Del 3:    Utfordringer som underleverandør, og hvordan best mulig beskytte egne interesser i et kontraktsforhold.
Temaer som vil bli gjennomgått innenfor dette området er juridiske problemstillinger og andre problemer som ofte oppstår.  Hva bør man tenke på i forkant, under og etter en avtale som underentreprenør?  Eksempler fra problemer som vi ofte får saker om i MEF.
Innleder er regionsjef Martin Grønnslett i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Martin er utdannet jurist og statsviter og han har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Nordland fylkeskommune og som innkjøpsleder i Mesta.

Etter hvert tema blir det anledning til å stille spørsmål til innlederne, og avslutningsvis inviterer vi til en meningsutveksling mellom deltakerne rundt disse temaene. Da vil vi gjerne at bedriftene deler egne erfaringer fra Nord-Troms.

 

Påmeldingsfrist: Fortløpende. 
Kursavgift: kr. 1.950 pr. deltaker.
Påmeldingen er bindene og det er et begrenset antall deltagere. Kurset gjennomføres under forutsetning av et minimum antall deltagere.

På kursdagen ønsker arrangørene i tillegg en tilbakemelding på temaer bedriftene ønsker behandlet mer i dybden på samlinger neste år.

 

NTS-logo-2linje_CMYK-JPG.jpg                   halti-logoPNG.pngPåmelding

[FORM HAS BEEN REMOVED]

SAMARBEIDSPARTNERE