Info om eksamen

class-diary-exam-8769

Hvor, når, hjelpemidler etc. 

Felles info

Alle eksamener varer fra 09.00-13.00. 
For Eksamener på Nord-Troms VGS møter du opp 08.30 i kantina. Du blir veiledet til eksamensrom. 
For eksamener på Halti møter du opp senest 08.45 i resepsjon eller møterom Kaisa (første dør til høyre etter hovedinngang)

Fakturagebyr per eksamen er 500 kr, og det sendes ut fortløpende når vi får kandidatlister for hver enkelt eksamen. Det betyr at dere mest sannsynlig vil få faktura etter gjennomført eksamen. 

Eksamener

NB: Oppdateres med tillatte hjelpemidler når vi får dette fra UiT. 

Dato Emne Lokale Hjelpemidler 
23.november BED-2029-NETT organisasjonsteori og ledelse Nord-Troms VGS Ingen tillatte hjelpemidler
30.november  BED-2042NETT prosjektstyring Nord-Troms VGS Ingen tillatte hjelpemidler
3.desember BED-1013NETT bedriftsøkonomisk analyse og etikk Halti, møterom Kaisa kalkulator, ark med notater
7.desember BED-2040NETT ledelsesteori og personalledelse Nord-Troms VGS Ingen tillatte hjelpemidler
12.desember BED-1004NETT markedsføring Halti, møterom Kaisa Ingen tillatte hjelpemidler

 

 

 

Annet

Som student er det ingen papirer du forlater eksamenslokalet med. Ønsker du kopi av eksamensoppgave eller besvarelsen din tar du kontakt med oss innen en uke etter eksamensdato, så kan du få kopi per epost, eller vi kan skrive ut en fysisk kopi som kan hentes hos oss.

SAMARBEIDSPARTNERE