Hva skal Nord-Troms Studiesenter bruke de fem millionene til?

NTS-Logo

Styret i Nord-Troms Studiesenter har nettopp utarbeidet strategien for 2014-2018, som er samme periode de fem millionene skal fordeles på, så dette syntes vi passet kjempebra!


Strategien har tre hovedpunkt, og alle omhandler rekruttering.

De tre hovedområdene er reiseliv, helsesektor og mat og havbruk.
Med denne bevilgningen kan vi begynne med kartlegging av kompetansebehov innenfor alle tre områdene!
Innenfor reiseliv vet man litt om nasjonale trender, men nå kan vi altså starte kartlegging av behovet i Nord-Troms.
Havbrukskonferansen som ble arrangert på Skjervøy den 30.september er også veldig viktig for havbruk. Ungdommer og skoleelever har hørt fiskeriministeren og næringslivet fortelle om det generelle behovet, og lokale aktører har møtt næringslivet og Innovasjon Norge, og Nord-Troms Studiesenter har knyttet viktige kontakter.
 
Og når vi kommer til rekruttering for disse tre hovedområdene skal vi selvsagt ikke gjøre alt alene, vi skal involvere bredt og kommer til å etablere samarbeid med både lokale og regionale aktører som kan bidra.
 
 
Du kan også lese to artikler om bevilgningen og fremtidsplaner for studiesenteret ved å trykke her! 
Begge artiklene er fra papirutgaven av Framtid i Nord 2.oktober. 
NB: husk å klikke på bildet for større versjon.

SAMARBEIDSPARTNERE