Husk søknadsfrist 1.mars om du søker på studie med realkompetanse

Her finner du mer info om realkompetanse, og hvilke andre studier og søkere som må huske på 1.mars. 

Opptak til studier med oppstart om høsten:

1.mars: 

- søkere med utdanning fra land utenom Norden
- søkere som har dokumenterte grunner for tidlig opptak
- søkere som søker om særskilt vurdering
- søkere som søker med realkompetanse
erfaringsbaserte mastergradsprogram
studier med opptaksprøver og/eller krav om yrkeserfaring


UiTs infoside om realkompetanse

SAMARBEIDSPARTNERE