Husk søknadsfrist 1.juni for å søke på enkeltemner innenfor Bedriftsøkonomi, Ledelse og Prosjektledelse

Studenter%20ute
Nord-Troms Studiesenter tilbyr nå i samarbeid med UiT Handelshøgskolen, Campus Alta, fire nettbaserte enkeltemner som du fortsatt kan søke på!

Klikk her for oversikt over alle enkeltemner, eller klikk på navnene under for å komme til hvert enkelt delemne.
 
 
 
 
 
 
Næringslivet i Nord-Troms har ofte etterspurt kurs og utdanning innenfor økonomi, administrasjon og ledelse, og de fire emnene som tilbys her er alle på 10 studiepoeng, har oppstart til høsten og går over ett semester. 
Emnene kan tas enkeltvis eller innpasses i årsstudium Bedriftsøkonomi, årsstudium Ledelse og Prosjektledelse og følges opp med oppstartsamling, veiledning, og eventuell lokal eksamen (Nord-Troms modellen)
 
«Organisasjonsteori og ledelse» er delemne i både Bedriftsøkonomi og i Ledelse.
«Prosjektstyring» er delemne i både Ledelse og i Prosjektledelse.
Klikk på emnene ovenfor for mere informasjon om innhold og hvordan sende søknad. 
 
 
 
 

SAMARBEIDSPARTNERE