Høstens studieemner

Oversikt over alle studiene som starter opp til høsten. Søknadsfrister er 1. mars for søkere med realkompetanse, 15. april for søkere med generell studiekompetanse og 1.  juni for enkeltemner. 

SAMARBEIDSPARTNERE