Helselederstudie startet opp - ny samling i oktober

Foreleser Britt Bakken fra Ambia og deltakere på modul 1

22. og 23. september ble første modul i "Lederutdanning helse- og omsorg" gjennomført i Kåfjord kommune.

Kursholdere og 24 helsearbeidere i Nord-Troms trosset både dårlig vær og skred for å delta på modulbasert helseledelse. 
Lederutdanningen er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Innlandet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og fagakademiet. 

Modulen studentene nå har gjennomført er kalt Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av lederferdigheter, og noe av det de har gått igjennom er

  • Relasjonell ledelse
  • Ledelse av myndiggjorte medarbeidere
  • Utvikling av personlige lederferdigheter
  • Ledelsesdilemmaer i kommunal sektor

Neste modul er Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og- utvikling, og arrangeres 27. og 28. oktober i Nordreisa.

Kursleder Rune Mathiassen v/ Fagakademiet
Kursleder Rune Mathiassen v/ Fagakademiet

SAMARBEIDSPARTNERE