HELSEDAG I NORD-TROMS

Utdanningssirkel-NT
I mai hadde vi en helsedag for Nord-Troms, der vi blant annet startet opp et spennede prosjekt om rekruttering av  og kompetanse for helsepersonell i framtida!
 

 
Rådmann på Skjervøy innledet arbeidsseminaret , som engasjerte helsepersonell fra alle kommunene , samt gjester fra UNN, KS Nord-Norge og  Universitetet i Tromsø!
 
I løpet av 2014 tenker vi å få kartlagt situasjonen i Nord-Troms, slik at vi kan jobbe mer strategisk med både rekruttering av arbeidsfolk og kompetanse i regionen - og se dette i sammenheng, ikke minst!
Universitetet bidrar med kompetanse på kartlegging og analyse via RESULT ( Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi).
 

SAMARBEIDSPARTNERE