GUIDEKURS

tour-guide-12397691

Hvordan gi dine gjester noe mer?

 12.-13.februar 2014 inviterer Nord-Troms Studiesenter og Storslett Nasjonalparklandsby til guidekurs.


Kurset vil ta for seg guiding generelt, formidlingsteknikker, hvordan du håndterer gjestene dine og guiding til fots og via kjøretøy. 
Kurset vil passe både for etablerte guider og personer som ikke har vært guide tidligere, men som kunne tenke seg dette som et framtidig yrke. Det som kurset fokuserer på vil også passe for ansatte i reiselivsorganisasjoner og turistinformasjoner, og omvisere for attraksjoner og museer.
 
Kursinnholdet vil gå innom flere relevante felt for guider, og vil fokusere på formidlingslære/ guidelære, og formidlingsteknikker og metoder. Deltakere vil også lære om ulike begreper innen guiding, og hvordan man stiller seg til gjestene og deres behov. Det vil bli praktiske øvelser underveis.
 
Formål:
Kurset skal styrke kunnskap og entusiasme over Nord-Troms som reiselivsprodukt, og hvordan du som guide formidler dette på en god måte til dine gjester.
Bevisstgjøring av plassens egenart, slik at du kan formidle dette til gjestene.
Kurset fokuserer også på formidlingsteknikker, kunnskap og kompetanse.
Å skape trygghet rundt egen kompetanse.
Å skape et faglig nettverk.
 
Kurset vil på den siste dagen ha en praktisk øvelse med guiding i buss. Det som du lærer her kan brukes i andre sammenhenger også, for eksempel guiding i båt, eller slede.
 
Praktiske opplysninger:
Kurset foregår over to dager, og er en kombinasjon av forelesning, praktiske øvelser og arbeid med egen bedrift.
 
For påmelding eller mer informasjon ta kontakt på 77 77 05 62 (Daniel) eller send e-post til medarbeider@ntss.no
 
Pris: 1500,- per deltaker.
 
 Les mer om innholdet under "studietilbud" på startsiden!
 

SAMARBEIDSPARTNERE