Fylkesrådet vil sikre driften til Nord-Troms Studiesenter

I budsjettoppfølgingen innstiller fylkesrådet fylkestinget på å bevilge 1,5 millioner kroner til Nord-Troms Studiesenter.

Fylkesrådet vil med dette bidra til å sikre driften på kort sikt, samtidig vil det være behov for en varig løsning for studiesenteret. Nord-Troms Studiesenter fyller en viktig samfunnsutviklerrolle og er en svært viktig kompetanseleverandør i egen region.

- Fylkesrådet er opptatt av å sikre nærhet til kompetanse- og studietilbud i hele regionen. De nye fylkeskommunene burde absolutt få ansvar og midler til å holde studiesenterstrukturen. Selv om dette så langt ikke er vårt ansvar, ønsker vi i dette tilfelle å gå inn for å sikre videre drift i Nord-Troms, sier fylkesråd for plan og økonomi, Ane-Marthe Sani (Krf).

Må finne langsiktig løsning
Stortinget har bevilget 1 million kroner så langt som statlig medfinansiering, men fylkeskommunen følger opp for å sikre driften.
- Det statlige bidraget er ikke tilstrekkelig for en full finansiering av dagens tilbud. Det må jobbes for å finne en framtidig varig løsning som gir forutsigbarhet, slik at studiesenteret kan fortsette det viktige arbeidet som regional samfunnsutvikler, forteller fylkesråd Ane-Marthe Sani.

Kompetanse er viktig
I søknaden fra Nord-Troms Studiesenter er det fremhevet at en forsterking av satsningen på studiesenteret er avgjørende for å rigge regionen for framtida. Søknaden synliggjør at Nord-Troms har kompetanseutfordringer og at kompetanseutvikling er navet for utviklingen av regionen.
- Vi må bidra til å sikre at Nord-Troms Studiesenter kan ivareta den viktige rollen de har som møteplass, megler og mentor, avslutter fylkesråd Ane-Marthe Sani.

SAMARBEIDSPARTNERE