Forskning er ikke farlig!

Tekst: Magne Kveseth/UiT

Forskning er ikke farlig. Det kan gjøres tilgjengelig for folk flest og i Nord-Troms fungerte Lørdagsuniversitetet utmerket, sier leder for Nord-Troms Studiesenter, Kristin Vatnelid Johansen.

Sist lørdag var studiesenteret i Nord-Troms vertskap for et lørdagsuniversitet der temaet var forskningsprosjektet IMMKven. Filmskaperen Kristin Nicolaysen og professor Trine Kvidal-Røvik diskuterte tematikken i dette forksningsprosjektet og gjennom dialog og filmklipp fikk de frem flere av resultatene fra forskningen. 

«Jeg tenker. Jeg tenker så det knaker!» var overskriften på innlegget, der forskeren og filmskaperen diskuterte film, spel og kunst som katalysatorer for kvensk språk og kultur.

Stor betydning

– Det var for det første veldig flott at hele 25 deltakere hadde møtt til vårt arrangement og når flere av dem ble igjen for å diskutere hva de hadde sett og hørt under foredraget, mener jeg vitner om at temaet fenget og var både spennende og interessant. Formen med film og samtale fungerte etter min meing veldig godt, sier lederen for studiesenteret i Nord-Troms, Kristin Vatnelid Johansen. 

Hun sier det er stor betydning for regionen at studiesenteret får til å gjennomføre Lørdagsuniversitet.Kvenseminar+jeg+tenker+så+det+knaker.jpg
KVENFORSKNING: Halti på Storslett var arena for UiTs Lørdagsuniversitetet, der tema var spørsmålet om spel, film og og kunst har betydning for utvikling av kvensk spårk og kultur. Foto: Rune Sundelin/UiT

– Føler oss sett av UiT

– Når 25 personer kommer på et arrangement som dette sist lørdag, så er det kanskje ikke så mange i den store UiT-sammenhengen, men for oss som bor i Nord-Troms er dette er bra besøkstall sett på bakgrunn av innbyggertallet. Og de aller fleste av lørdagsuniversitetene vi har hatt ved studiesenteret har hatt mellom 25 og 30 tilhørere. VIktig er det også at dette å få arrangere Lørdagsuniversitetet er med på å bidra til at vi føler oss sett av UiT Norges arktiske universitet, sier Vatnelid Johansen.

Vatnelid Johansen sier Lørdagsuniversitetet er med på å ufarliggjøre forskning, slik at også helt vanlige innbyggere får se at det kommer resultater ut av det som det forskes på ved UiT. 

Forskning har betydning

 – Det har betydning for folk i vår region at vi er regnet med av UiT og at den forskningen som er gjort i vår region kan vises til folk flest slik at det blir alminneliggjort og at forskningen ikke bare er noe som akademikere har nytte av. UiT Norges arktiske universitet er svært viktige for oss, som hovedleverandør av utdanning i en region hvor andelen av høyere utdannede i befolkningen til nå har vært heller lav. Vi ved studiesenteret setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med Universitetet og for oss er det viktig å få fram at forskning ikke er farlig, for resultatene av forskningen er for alle. I det siste arrangementet med Lørdagsuniversitetet synes jeg veklsingen mellom samtale og filmklipp fungerte veldig bra, sier lederen av studiesenteret i Nord-Troms, Kristin Vatnelid Johansen.

Temaer fra Nord-Troms

Studiesenteret arrangerer i kveld presentasjon av fire ulike mastergradsoppgaver fra kandidater ved UiT, der tema for masteroppgavene er hentet fra Nord-Troms og hvor studentene har fått ulike stipendier fra Nord-Troms for å gjennomføre sine oppgaver. 

 – Det er Ane Marie Lindskog som har skrevet om lokalt forankret naturvern, Eman Udaya har skrevet om digital teknologi i nordnorske museum, Jørgen Nicolay Berg har en oppgave knyttet til rasene ved Nordnes, der han skriver om geologi og steinskred, mens den fjerde kandidaten Synøve Jahr har tatt for seg havfiskeutisme, forvaltning, utfordringer og muligheter, sier Vatnelid Johansen til slutt. 
Artikkel om mastergradspresentasjonene
Original artikkel - UiT.no

SAMARBEIDSPARTNERE