Fem millioner til Nord-Troms Studiesenter over fem år!

Feiring%20skalert

30.september bevilget fylkesrådet i Troms fem millioner fordelt over fem år, til Nord-troms Regionråd for utvikling av Nord-Troms Studiesenter og kompetanseløft i Nord-Troms regionen. 

Vi er kjempeglade for nyheten og du kan lese mer om dette og andre gode nyheter fra blandt annet havbrukskonferansen med å trykke på les mer!


For Framtid i Nords avisartikkel om bevilgningen trykk her!

 
Nord-Troms Studiesenter har også vært med på arrangeringen av havbrukskonferansen på Skjervøy 20.september, hvor det var foredrag med blant annet næringslivet, forskere og ikke minst fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
300 elever og lærere fra 10 klasse og videregående skole hadde rekrutteringsseminar, og bedrifter fra Nord-Troms hadde speedmøter med næringslivet og innovasjon Norge.
 
 For lenke til avisartikkel om havbruksseminaret i Framtid i Nord trykk her!
 
 Og i enda en god nyhet har Lerøy Aurora fått visningskonsesjon, les mer om dette i Nordlys ved å trykke her!
 

SAMARBEIDSPARTNERE