ETTÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING ER GJENNOMFØRT! OG KJEMPERESULTAT I MATEMATIKK!

sommer

Forkursstudentene har tatt 4 eksamener dette semesteret, og i matematikk hadde de kjemperesultat!

På landsbasis var det 106 studenter som tok matematikkeksamen, ingen studenter fikk karakteren A, og kun 4 studenter fikk karakteren B, og 3 av disse var studenter på Nord-Troms gruppa! 


I starten av september 2013 startet Nord-Troms Studiesenter i samarbeid med Rogaland Kurs- og Kompetansesenter opp med nettbasert «ettårig forkurs for ingeniørutdanning». Av i overkant 20 søkere var det 14 som kom inn, og Nord-Troms gruppa var etablert.
Det var noen studenter som falt fra underveis, og ikke hadde muligheten å fullføre forkurset, så ved eksamenstider var gruppa på 9 studenter.
 
Nå har det allerede gått ett skoleår siden Forkurs for ingeniørutdanning startet opp, og studentene på Nord-Troms gruppa er nå ferdige med skoleåret, og er klar for å søke videre på ingeniørstudier.
Vi gratulerer og ønsker alle våre studenter lykke til videre!
 

SAMARBEIDSPARTNERE