Eksamener vår 2018

Info om tid og sted for vårens eksamener.
Alle studentene får også dette på epost noen dager før eksamen. 

Eksamener BED-emner

Fag Tid Sted
BED-2048 kontraksrett 4.mai 09:00-13:00 Nord-Troms VGS, Storslett
BED-2034 organisasjonspsykologi 9.mai 09:00-13:00 Nord-Troms VGS, Storslett
BED-1002 grunnleggende regnskap
og analyse
15.mai 09:00-13:00 Halti, Nordreisa
BED-2019 driftsregnskap 
og budsjettering
25.mai 09:00-13:00 Halti, Nordreisa
BED-2043 ledelse av prosjekt 4.juni 09:00-13:00 Nord-Troms VGS, Storslett


Eksamener lærerutdanning
 

Fag Tid Sted
LER-1000F / 1002F 9.mai 12:00-15:30 Halti, Nordreisa
LER-1050F 14.mai 09:00-09:45 Halti, Nordreisa
LER-1250F 22.mai 12:00-13:00 Halti, Nordreisa

 

For eksamener på VGS er oppmøte 30 minutter før oppstart. Studentene blir hentet i kantina og veiledet til eksamensrommet. 
For eksamener på Halti er oppmøte senest 15 minutter før oppstart. 
Egen epost sendes noen dager før hver eksamen med info om eventuelle hjelpemidler etc- 

SAMARBEIDSPARTNERE