Årsstudium idrett høsten 2019

Endelig får vi tilbud om idrett på høyere nivå i Nord-Troms.
Undervisningen blir en kombinasjon av samlinger i Alta, nettstøttet og lokal undervisning i Nordreisa.
Mer info kommer på nyåret.

SAMARBEIDSPARTNERE