Avisartikkel i framtid i Nord om havbruksseminaret som er planlagt til 30.september!

Styringsgruppe%20havbruk
I slutten av september arrangeres seminaret ”Med havbruk inn i framtida – i Nord-Troms".
Det vil bli et rekrutteringsseminar, et næringsseminar og speedmøter for næringslivet i regionen. Et blått kurs for lærere i Nord-Troms og Tromsøområdet gjennomføres parallelt med seminaret.

 for lenke til avisartikkelen trykk her!

SAMARBEIDSPARTNERE