Arbeidslivsdagen 2019 - Tromsø

NT-stand gjengen

Her finner du noen ressurser vi har med oss på Nord-Troms standen, som mastergradsstipend, fordeler med å bo og jobbe i Nord-Troms m.m.

Mastergradstipend / Master thesis grant

INFO - norsk
INFO - english

 

Hvorfor søke jobb i Nord-Troms?

 • Nedskriving av studielån - 10 % pr år inntil kr 25.000,-
  ved minimum 50 % stilling.
 • Lavere skatt, Nord- Troms fradrag kr 15.500,-
 • Mange ledige jobber, se nettsidene til kommunene, NAV, Karierre.no
 • Rimelige barnehageplasser f. eks kr 2405/mnd for full plass
 • Rimeligere å bo/kjøpe hus, lave levekostnader generelt.
 • Rikt kulturliv – musikk, idrett, kino, teater mv
 • Friluftsliv -   109 «Ut i Nord» -turer, jakt og fiske, ski/randonee
 • Midt mellom Alta og Tromsø. Gode forbindelser, flyplass.
   

Studiebibliotekene

 • Utlån av bøker og tidsskrifter
 • Veiledning i litteratursøk
 • Lese- og studieplasser
 • Møteplass for studiegrupper
 • Kopiering
 • Trådløst nettverk
 • Lyd/bildestudio

 

Nord-Troms Studiesenter

 • Tilrettelegge for studiegrupper
 • Hjelpe til med å «finne ut av ting»
 • Eksamen
 • Kontakte rette fagpersoner
 • Studiebibliotekene

 

Nettsider

www.nordtromsportalen.no
Storfjord kommune
Lyngen kommune
Kåfjord kommune
Skjervøy kommune
Nordreisa kommune
Kvænangen kommune

SAMARBEIDSPARTNERE