Grunnskolelærer- utdanning for 5.-10.trinn

image002

Se mot nord!
Ved UiT, campus Alta har du mulighet til å utdanne deg til lærer ved landets ledende lærerutdanning.I et innovativt fylke med nordområdesatsing som hovedfokus, kan DU være med å bidra gjennom en lærerutdanningsmaster. Studiet er lagt opp med både fysiske samlinger og nettbaserte samlinger. Som student hos oss får du jobbe i tett dialog med et kunnskapsrikt fagmiljø. Vil du være med?

Samlingsbasert i Nord-Troms: 
Studietilbudet er organisert etter en fleksibel modell hvor du kan velge å være bosatt på din hjemplass og følge studiene gjennom 4 årlige fysiske samlinger i Alta og 5 årlige nettbaserte samlinger som går samtidig i Alta, Hammerfest, Kirkenes og Storslett. Mellom samlingene jobber du noen ganger alene og noen ganger sammen med studenter fra ditt nærområde eller per nett. Du og din gruppe blir også veiledet av faglærerne per nett. Læring gjennom praksis i skole er en viktig del i en lærerutdanning. Du vil ha praksis til sammen ca fem uker per år der du foretrekker det som valg mellom Alta, Hammerfest, Kirkenes og Storslett.

NB: Du velger studiested Alta når du søker. Ved oppstart blir du spurt om du følger samlinger på campus i Alta, eller på Storslett.


Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn ved UiT og NTSS?
Med en mastergrad fra UiT Norges Arktiske universitet lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du innblikk i skolehverdagen og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Lærerutdanning 5.-10. er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barne- og ungdomsskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en solid kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen i de fagene du underviser i. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!


Oppbygging av studiet 

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.studieår
Fag 1 (15 stp)
Fag 2 (15 stp)
Fag 3 (15 stp)
Praksis (0 stp)
PEL (pedagogikk og elevkunnskap) (10 stp)
FOU (forskning og utvikling) (5 stp)
2.studieår
Fag 1 (15 stp)
Fag 2 (15 stp)
Fag 3 (15 stp) 
PEL (10 stp)
FOU (5 stp)
3.studieår
Fag 1, Fordypning (20 stp)
Fag 2, Fordypning (20 stp)
FoU-tema (5 stp)
FoU-oppgave (15 stp)
Praksis (30 dager)
4. studieår
PEL (15 stp)
PEL (15 stp)
Masteremne (15 stp)
Masteremne (15 stp)
Praksis (30 dager)
5. studieår
Metode (15 stp)
Masteroppgave (45 stp)Kontaktpersoner
Ved spørsmål om faglig innhold etc er kontaktpersoner for lærerutdanningen 5.-10.trinn Svitlana Synyuk Pedersen og Yngve Engkvist.

Svitlana S. Pedersen
Førstekonsulent
Telefon - 78 45 01 42
Epost – svitlana.s.pedersen@uit.no

Yngve Engkvist
Studieleder
Telefon - 78450133 Mobil: 98457848
Epost - yngve.engkvist@uit.no

Annet
For mer informasjon om studiet, praksis, opptakskrav etc, se fagplanen til UiT. 

SAMARBEIDSPARTNERE