BEDRIFTSØKONOMI, NETTBASERT ÅRSSTUDIUM

UiT stor ramme
 
 
Har du lyst å få innsikt i grunnleggende begreper og sammenhenger i de ulike økonomiske og administrative fagområdene?

Årsstudiet er et innføringsstudium som kombinerer emner innen organisasjonsfag, markedsføring, strategi og bedriftsøkonomi. Denne flerfaglige tilnærmingen vil gi grunnleggende kunnskaper innen det økonomiske og administrative fagområdet. Studiet er velegnet i kombinasjon med en nesten hvilken som helst annen utdanning. Studiet kan gjennomføres både på nett og på campus.

 Oppbygning av studiet
Semester
10 studiepoeng
10 studiepoeng
10 studiepoeng
1. sem (høst)

BED-1004F Markedsføring

BED-2029F Organisasjonsteori og ledelse

BED-1013F Bedriftsøkonomisk analyse og etikk 

2. sem (vår)

BED-1002F Grunnleggende regnskap og analyse

BED-2019F Driftsregnskap og budsjettering 

BED-2003F Foretaksstrategi

Egen Nord-Troms gruppe via Nord-Troms Studiesenter
Nord-Troms Studiesenter tilbyr veiledningsmøter og felles kollokviegrupper for å styrke læringen for studenter fra Nord-Troms.
En nettbasert veiledningsdag per 10 stp.
Muligheter for å samles for å følge samlingene online i studiebibliotekene tilknyttet Nord-Troms Studiesenter.
Vi vil også søke om å få avviklet lokal eksamen for alle fag.

NB: Studiet kan følges både på nett og på campus. Ved nettstudier er det en obligatorisk førstesamling i Alta eller Tromsø.

 
 
Fagansvarlig
 

Fagplan
Studiepoeng
60

Studiested
Nettbasert

Oppstart
Høst 2019

Søknadsfrist
Generell studiekompetanse
15 april 2019
Realkompetanse
1.mars 2019

Søknad sendes til
Studiekode
 186 164

 
     

SAMARBEIDSPARTNERE