SYKPL
/sykepleie-desentralisert-bachelor.6330852-524344.html

Sykepleie (desentralisert) - bachelor

Sykepleierutdanningen gir deg kompetanse til å jobbe i mange deler av verden, og den gir deg kompetanse til å hjelpe mennesker gjennom noen av de vikt...
larerutd_alta_web
/grunnskolelaerer-utdanning-for-1-7-trinn.6091536-524344.html

Grunnskolelærer- utdanning for 1.-7.trinn

Norsk skole trenger dyktige og inspirerende lærere som kan være med å utvikle skolen. Grunnlaget for all læring skjer de første årene på skolen. Vi ut...
image002
/grunnskolelaerer-utdanning-for-5-10-trinn.6091537-524344.html

Grunnskolelærer- utdanning for 5.-10.trinn

Se mot nord! Ved UiT, campus Alta har du mulighet til å utdanne deg til lærer ved landets ledende lærerutdanning.I et innovativt fylke med nordområde...
/bedriftsoekonomi-nettbasert-aarsstudium.6087443-524344.html
Rus%20og%20psykisk%20helse%20II%20002
/aarsenhet-i-ledelse.6087504-524344.html
/prosjektledelse.6087506-524344.html
Vinter
/bed-1002-grunnleggende-regnskap-og-analyse.6261026-524344.html

BED-1002 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP OG ANALYSE

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
/bed-1004-markedsfoering.6291247-524344.html
/bed-1013-bedriftsoekonomisk-analyse-og-etikk.6291248-524344.html
/bed-2003-foretaksstrategi.6163639-524344.html

BED-2003 Foretaksstrategi

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
/bed-2019-driftsregnskap-og-budsjettering.6163643-524344.html

BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
UiT(1)
/bed-2029-organisasjonsteori-og-ledelse.6291249-524344.html

BED-2029 ORGANISASJONSTEORI OG LEDELSE

Kurset gir en innføring i organisasjon og organisasjonslære samt ledelsesaspekter.    
/bed-2034-organisasjons-psykologi.6163641-524344.html

BED-2034 Organisasjons psykologi

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
/bed-2042-prosjektstyring.6310694-524344.html
/bed-2043nett-ledelse-av-prosjekt.6261034-524344.html

BED-2043NETT Ledelse av prosjekt

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
/bed-2044nett-prosjektoppgave-i-prosjektledelse.6261036-524344.html
/bed-2048nett-kontraktsrett.6261037-524344.html

BED-2048NETT Kontraktsrett

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
/bed-2061-rekruttering-og-arbeidsrett.6291252-524344.html

SAMARBEIDSPARTNERE