/seminar-transportinfrastruktur-for-oekt-verdiskapning.6186332-502006.html

Seminar - transportinfrastruktur for økt verdiskapning

14. februar inviterer Nord-Troms Regionråd til dagsseminar i Kåfjord, som setter søkelyset på transport-infrastrukturen i regionen og muligheter/utfor...
/temadag-helse-vold-og-trusler-paa-arbeidsplassen.6182847-502006.html

Temadag helse - vold og trusler på arbeidsplassen

26.februar inviterer Nord-Troms Studiesenter til seminar om vold og trusler på arbeidsplassen.  Seminaret er i hovedsak for helse- og omsorgssektoren...

SAMARBEIDSPARTNERE