/bed-2034-organisasjons-psykologi.6340539-501928.html

BED-2034 Organisasjons psykologi

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
/idr-1212-svoemming-ballspill-og-vinteraktiviteter-avsluttet-2019.6211241-501928.html
/idr-1222-trenings-og-bevegelseslaere-med-basistrening-avsluttet-2019.6211203-501928.html
/idr-0110-examen-facultatum-avsluttet-2019.6211197-501928.html
/bed-2042-prosjektstyring-avsluttet-2019.6191398-501928.html
/bed-2040-ledelsesteori-og-personalledelse-avsluttet-2019.6191396-501928.html
/bed-1004-markedsfoering-avsluttet-2019.6191395-501928.html
UiT(1)
/bed-2029-organisasjonsteori-og-ledelse-avsluttet-2019.6191394-501928.html
/bed-1013-bedriftsoekonomisk-analyse-og-etikk-avsluttet-2019.6191392-501928.html
/sosialt-arbeid-master-avsluttet-2019.6187846-501928.html

Sosialt arbeid - master - avsluttet 2019

Masterstudiet i sosialt arbeid skal gjennom fremtidsrettet kompetanseheving kvalifisere kandidater til å utøve sosialt arbeid i et komplekst praksisfe...
/idrett-aarsstudium-avsluttet-2019.6180003-501928.html

Idrett årsstudium - avsluttet 2019

Ønsker du en yrkesvei rettet mot idrett, trening og helse? Da kan årsstudium i idrett være første skritt på veien mot en spennende karriere. Ett årstu...
/bed-2048nett-kontraktsrett-avsluttet-2019.6163647-501928.html

BED-2048NETT Kontraktsrett - avsluttet 2019

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
Vinter
/bed-1002-grunnleggende-regnskap-og-analyse-avsluttet-2019.6163644-501928.html

BED-1002 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP OG ANALYSE - avsluttet 2019

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
/bed-2044-prosjektoppgave-i-prosjektledelse-avsluttet-2019.6163638-501928.html

BED-2044 Prosjektoppgave i prosjektledelse - avsluttet 2019

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
/bed-2043nett-ledelse-av-prosjekt-avsluttet-2019.6163633-501928.html

BED-2043NETT Ledelse av prosjekt - avsluttet 2019

Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.

SAMARBEIDSPARTNERE