Nord-Troms Studiesenter

Telefon:
Telefaks:
Epost:

77 77 05 87 - 970 39 938
77 77 05 71
post@ntss.no

velkommen 2 
 VELKOMMEN TIL NORD-TROMS STUDIESENTER
 
Har du lyst til å studere?
Har din virksomhet eller bedrift behov for kompetanse?
 
Om du er skråsikker på hva du vil, eller ganske usikker på om det i det hele tatt går an å få det til, så ta en titt på våre sider.
 
Har du spørsmål om hva som er mulig å studere her i Nord-Troms, eller er du usikker på om du igjen skal bli student, så ta kontakt!
Det gjorde denne gruppa.
 
 
 

NOVEMBER - SNART EKSAMENSTID!

Studiesentrene må anerkjennes
Spennende prosjektstilling - utviklingsprogram næring
Søknadsfrist 7.desember
Husk søknadsfrist 1.desember for enkeltemner innenfor Bedriftsøkonomi, Ledelse og Prosjektledelse

Finansiering av studiesentrene har vært en del av debatten i Statsbudsjettet 2015.
 
Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied er klar i sin kommentar til det som har skjedd; Studiesentrene er viktig og bør være en del av framtidig strukturdebatt om høyere utdanning.
 
Vi er kunne ikke vært mer enig !!
 
Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms Studiesenter er i gang med et utviklingsprogram med tre delprogrammer, der næring er ett av disse. Hovedmålet for satsingen er å styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft. 
 Les mer 

For semesteret høst 2015 tilbyr Nord-Troms Studiesenter i samarbeid med UiT Handelshøgskolen, Campus Alta, fem nettbaserte emner du fortsatt kan søke på!

Viktig: Denne gangen kan du melde interesse om å delta på Nord-Troms modellen allerede i søkerweb, les mer i selve artikkelen. 

 Les mer 

Hva skal Nord-Troms Studiesenter bruke de fem millionene til?

Fem millioner til Nord-Troms Studiesenter over fem år!

Avisartikkel i framtid i Nord om havbruksseminaret som er planlagt til 30.september!

Styret i Nord-Troms Studiesenter har nettopp utarbeidet strategien for 2014-2018, som er samme periode de fem millionene skal fordeles på, så dette syntes vi passet kjempebra!

 Les mer 

30.september bevilget fylkesrådet i Troms fem millioner fordelt over fem år, til Nord-troms Regionråd for utvikling av Nord-Troms Studiesenter og kompetanseløft i Nord-Troms regionen. 

Vi er kjempeglade for nyheten og du kan lese mer om dette og andre gode nyheter fra blandt annet havbrukskonferansen med å trykke på les mer!

 Les mer 
I slutten av september arrangeres seminaret ”Med havbruk inn i framtida – i Nord-Troms".
Det vil bli et rekrutteringsseminar, et næringsseminar og speedmøter for næringslivet i regionen. Et blått kurs for lærere i Nord-Troms og Tromsøområdet gjennomføres parallelt med seminaret.
 Les mer 


Design/ utvikling: Storfjord Data - 2008