Nord-Troms Studiesenter

Telefon:
Telefaks:
Epost:

77 77 05 87 - 970 39 938
77 77 05 71
post@ntss.no

velkommen 2 
 VELKOMMEN TIL NORD-TROMS STUDIESENTER
 
Har du lyst til å studere?
Har din virksomhet eller bedrift behov for kompetanse?
 
Om du er skråsikker på hva du vil, eller ganske usikker på om det i det hele tatt går an å få det til, så ta en titt på våre sider.
 
Har du spørsmål om hva som er mulig å studere her i Nord-Troms, eller er du usikker på om du igjen skal bli student, så ta kontakt!
Det gjorde denne gruppa.
 
 
 

AUGUST - VI SER FREMOVER MOT HØSTENS KOMMENDE KURS OG STUDIER!

Workshop reiseutvikling i Nord-Troms 28.august! 

ETTÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING ER GJENNOMFØRT! OG KJEMPERESULTAT I MATEMATIKK!
AVISARTIKKEL OM KARTLEGGING AV REISELIVET I NORD-TROMS
 

Nord-Troms Studiesenter (NTSS) inviterer i samarbeid med Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) og Innovasjon Norge til et arbeidsseminar med fokus på framtidig reiselivsutvikling for regionen.

 Les mer 

Forkursstudentene har tatt 4 eksamener dette semesteret, og i matematikk hadde de kjemperesultat!

På landsbasis var det 106 studenter som tok matematikkeksamen, ingen studenter fikk karakteren A, og kun 4 studenter fikk karakteren B, og 3 av disse var studenter på Nord-Troms gruppa! 

 Les mer 
Framtid i Nord hadde i torsdagens avis en artikkel om forstudiet for kartlegging av reiselivsnæringen i Nord-Troms. I artikkelen kan dere lese litt om hva leder for Nord-Troms Studiesenter Lisbeth Holm og leder for prosjektet Beate Brostrøm sier om kartleggingen. 
 

HELSEDAG I NORD-TROMS
Husk søknadsfrist 1.juni for å søke på enkeltemner innenfor Bedriftsøkonomi, Ledelse og Prosjektledelse
 ÅRSRAPPORT 2013
I mai hadde vi en helsedag for Nord-Troms, der vi blant annet startet opp et spennede prosjekt om rekruttering av  og kompetanse for helsepersonell i framtida!
 
 Les mer 
Nord-Troms Studiesenter tilbyr nå i samarbeid med UiT Handelshøgskolen, Campus Alta, fire nettbaserte enkeltemner som du fortsatt kan søke på!
 Les mer 
Årsrapport for Nord-Troms Studisenter 2013
 Les mer 


Design/ utvikling: Storfjord Data - 2008