Nord-Troms Studiesenter

Telefon:
Telefaks:
Epost:

77 77 05 87 - 970 39 938
77 77 05 71
post@ntss.no

velkommen 2 
 VELKOMMEN TIL NORD-TROMS STUDIESENTER
 
Har du lyst til å studere?
Har din virksomhet eller bedrift behov for kompetanse?
 
Om du er skråsikker på hva du vil, eller ganske usikker på om det i det hele tatt går an å få det til, så ta en titt på våre sider.
 
Har du spørsmål om hva som er mulig å studere her i Nord-Troms, eller er du usikker på om du igjen skal bli student, så ta kontakt!
Det gjorde denne gruppa.
 
 
 

LÆRERUTDANNING - BARNEHAGELÆRERUTDANNING - BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING - 1 årig LEDELSE - PROSJEKTLEDELSE - BACHELOR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON - DELEMNER BEDRIFTSØKONOMISKE FAG - FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING      Søknadsfrist 15.april på alle utenom forkurs som har 15.august!

 Styringsgruppemøte for Nord-Troms Studiesenter

Samlingsbaserte mastere ved UiT Finnmarksfakultetet

Onsdag 4.mars hadde vi studieveiledningsdag ved Nord-Troms VGS avdeling Storslett.

Fredag 13.mars var det møte med Styringsgruppa for Nord-Troms Studiesenter. Hovedpunkt for møtet var fremlegg av kartlegging/rapport over kompetansebeholdningen i helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms kommunene. 

 Les mer 
Til høsten starter det opp tre samlingsbaserte masterstudier ved UiT Finnmarksfakultetet
 

Idrettsvitenskapelig master
Sosialt arbeid master HELTID
Sosialt arbeid master DELTID
Tourism studies master

 Les mer 

Nord-Troms Studiesenter var i samarbeid med UiT campus Alta på Nord-Troms VGS i midttimen og informerte sisteårs-elevene om kommende studier. 

 Les mer 

Kick off for BED-fagene, 1-årig ledelse, Prosjektledelse
Nå må det søkes for høsten 2015!

Høst 2015 kommer desentralisert bachelor for barnevernspedagog!

Nord-Troms Studiesenter ønsker å invitere alle studenter semesteret vår 2015 til kick off for studieemnene ved Handelshøgskolen UiT  på torsdag 12.februar fra klokken 13.00 til 15.00.
 
Oppmøte på lyd-bildestudio i egen kommune.

 Les mer 
Viktig å få ut info til alle som er interessert i studieporteføljen for høst 2015. Derfor jobber vi masse akkurat nå med å spre informasjon om
 
LÆRERUTDANNING - BARNEHAGELÆRERUTDANNING - BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING - 1 årig LEDELSE - PROSJEKTLEDELSE - BACHELOR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON - DELEMNER BEDRIFTSØKONOMISKE FAG - FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING
 Les mer 

Desentralisert bachelor for barnevernspedagog er et 4årig løp som tilsvarer 3årig bachelor på 180 studiepoeng, med oppstart høsten 2015. Søknadsfrister er 1.mars for realkompetanse og 15.april for generell studiekompetanse. 

 Les mer 


Design/ utvikling: Storfjord Data - 2008