Nord-Troms Studiesenter

Telefon:
Telefaks:
Epost:

77 77 05 87 - 970 39 938
77 77 05 71
post@ntss.no

velkommen 2 
 VELKOMMEN TIL NORD-TROMS STUDIESENTER
 
Har du lyst til å studere?
Har din virksomhet eller bedrift behov for kompetanse?
 
Om du er skråsikker på hva du vil, eller ganske usikker på om det i det hele tatt går an å få det til, så ta en titt på våre sider.
 
Har du spørsmål om hva som er mulig å studere her i Nord-Troms, eller er du usikker på om du igjen skal bli student, så ta kontakt!
Det gjorde denne gruppa.
 
 
 

LÆRERUTDANNING - BARNEHAGELÆRERUTDANNING - BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING - 1 årig LEDELSE - PROSJEKTLEDELSE - BACHELOR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON - DELEMNER BEDRIFTSØKONOMISKE FAG - FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING      Søknadsfrist 15.april på alle utenom forkurs som har 15.august!

ARTIKKEL OM STUDENTER SOM HAR TATT FORKURSET I FRAMTID I NORD!
FAGFORDYPNING DISTRIKTSYKEPLEIE
 Styringsgruppemøte for Nord-Troms Studiesenter

Framtid i Nord har skrevet en artikkel om to av våre forkursstudenter, Jim Are Vatne og Stine Pedersen, som nå går første året ingeniørstudier via Høgskolen. I artikkelen kan dere lese om hvordan Jim Are og Stine syns det var å studere nettbasert, og hvilke erfaringer de sitter igjen med. 
 Les mer 
Nyhet!
Fagfordypning distriktsykepleie, tils. 40 sp.
Tre enkeltemner som kan inngå i matser i sykepleie.
Søknadsfrist 1. juni UiT - syp 3009
 
Fredag 13.mars var det møte med Styringsgruppa for Nord-Troms Studiesenter. Hovedpunkt for møtet var fremlegg av kartlegging/rapport over kompetansebeholdningen i helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms kommunene. 

 Les mer 

Samlingsbaserte mastere ved UiT Finnmarksfakultetet

Onsdag 4.mars hadde vi studieveiledningsdag ved Nord-Troms VGS avdeling Storslett.

Kick off for BED-fagene, 1-årig ledelse, Prosjektledelse
Til høsten starter det opp tre samlingsbaserte masterstudier ved UiT Finnmarksfakultetet
 

Idrettsvitenskapelig master
Sosialt arbeid master HELTID
Sosialt arbeid master DELTID
Tourism studies master

 Les mer 

Nord-Troms Studiesenter var i samarbeid med UiT campus Alta på Nord-Troms VGS i midttimen og informerte sisteårs-elevene om kommende studier. 

 Les mer 
Nord-Troms Studiesenter ønsker å invitere alle studenter semesteret vår 2015 til kick off for studieemnene ved Handelshøgskolen UiT  på torsdag 12.februar fra klokken 13.00 til 15.00.
 
Oppmøte på lyd-bildestudio i egen kommune.

 Les mer 


Design/ utvikling: Storfjord Data - 2008